TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần bảo tồn Vishnu

Vishnu - đấng bảo hộ của vạn vật, là một trong ba vị thần tối cao trong thần thoại Hindu (đôi khi còn quan trọng hơn cả thần Brahma). Thần thương bảo vệ cho thế gian tránh khỏi cái ác và tai họa, thường xuất hiện trong hiều hóa thân khác nhau, xuống trần giúp con người chống lại ma quỷ

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan