TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Câu bé đậu phụ - Tofu Kozo

Tofu Kozo hoặc Tofu Koban, còn gọi là cậu bé đậu phụ là một yêu quái nhỏ bé và không có quyền lực, nên ngoài việc đi bưng bê buôn bán đậu phụ, nó còn làm nô dịch cho những yêu quái mạnh hơn.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan