TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Cà cuống đừng cho người tịt mũi ăn

Xưa có một người đã phải cái tật lỗ mũi tịt, lại thêm được cái tính ngồi đâu thấy ai nói gì, là cũng nói theo luôn như thế.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan