TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

3000 vị thần sông Potamoi

Potamoi có nghĩa là "dòng sông", là tên gọi chung của 3000 vị thần sông con trai Titan Oceanus, họ chính là anh em của 3000 nàng tiên đại dương Oceanid. Họ cai quản các dòng sông suối mọi miền Hy Lạp, đồng thời là cha của các nàng tiên nước Naiad sinh sống ở các miền nước ngọt, sông hồ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan