TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chầu Chín Cửu Tỉnh

Tương truyền Chầu Bà vốn là vị tiên nữ ngự ở Thiên Giới được các vì Vua Cha cho chuyển sinh hạ phàm ban phúc giáng lộc cho muôn dân trăm họ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan