TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Người khổng lồ đồng Talos

Trong khi những người máy chỉ mới xuất hiện tầm chục năm nay, thì Talos, xuất hiện trong những ý tưởng của người Hi Lạp cổ về một siêu người máy khổng lồ đầu tiên.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan