TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Tạo lập trời đất, tạo lập loài người

Ngày xửa ngày xưa, thuở đó chưa có trời ở trên mà cũng chưa có đất dưới. Tất cả chỉ là một hố sâu bất tận, một thế giới sương mù trong đó có một nguồn nước chảy.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan