TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Oreste báo thù

Agamemnon lấy Clytemnestre sinh được bốn người con: ba gái, một trai. Gái là Chrysothémis, Électre (còn gọi là Laodicé), Iphigénie (còn gọi là Iphianassa); trai là Oreste.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan