TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nữ anh hùng Bùi Thị Xuân

Sau khi thâu phục được sơn hà, vua Gia Long ra lệnh xử tử vua Tây Sơn (Quang Toản) cùng các vị tướng lãnh của Tây Sơn như quan Thiếu phó Trần Quang Diệu và vợ là Bùi Thị Xuân.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan