TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Sa - Norbou

Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm, cách nay đã lâu lắm, có một thủ lãnh hùng mạnh ngự trị một vùng rộng lớn. Ông thích điều khiển và lúc nào cũng muốn giành phần tốt nhất cho mình.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan