TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần Prométhée và loài người

Thủa ấy thế gian chỉ mới có các vị thần. Mặt đất mênh mông, dẫu đã có khá nhiều vị thần cai quản song vẫn còn hết sức vắng vẻ. Không muốn để tình cảnh buồn tẻ đó kéo dài, bữa kia hai anh em Prométhée (Prometheus) và Epiméthée xin với Ouranos và Gaia tạo ra cho thế gian thêm nhiều nhiều cái gì đó để cho cuộc sống đông vui.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan