TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thỏ và nhím

Chuyện này nghe như có vẻ chuyện bịa các bạn ạ, nhưng đó là chuyện có thật đấy. Chuyện này do ông nội tôi kể lại, mỗi lần kể ông tôi thường bảo:
- Các cháu thấy không, đó là chuyện có thật ai mà bịa ra chuyện để kể làm gì.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan