TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Con quái vật Hydra

Có thể coi Hydra là con của Echidna và Typhon, đây là một trong những quái vật khủng khiếp nhất trong thần thoại Hy Lạp. Nó là con rắn trăm đầu (có tài liệu lại nói nó chỉ có 7 hoặc 9 đầu).

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan