TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chàng hansen khôn ngoan

Hansen từ biệt mẹ lên đường. Mẹ Hansen hỏi:
- Đi đâu đấy Hansen?
Hansen đáp:
- Con đến Gretel.
- Ờ thế con đi cho được việc, Hansen.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan