TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thor lấy lại cây búa sét Mjollnir từ Thrymr

Trong bài thơ cổ "Bài ca của Thrymr" có ghi lại câu truyện về việc thần Thor bị tên khổng lồ Thrymr chộm mất cây búa sét Mjollnir. Tên này đem chôn búa sâu tám sào dưới tảng đá ở Jotunheim.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan