TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Yeongdeung Halmang – nữ thần ngư nghiệp và Gió biển

Một truyền thuyết sau này mô tả Yeongdeung Halmang là hạt giống rải rác trên đất đảo, do đó liên quan đến nông nghiệp; tuy nhiên, điều này chủ yếu được cho là vai trò của Jacheongbi, nữ thần trái đất và cô là người đã mang sáu hạt đến Jeju.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan