TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chàng rể cù lần

Ngày xưa, có anh thanh niên ở làng nọ lấy vợ người làng bên. Người vợ lanh lợi, tháo vát bao nhiêu thì người chồng lại chậm chạp, cù lần bấy nhiêu.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan