TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Chương 37: Alibaba và bốn mươi tên cướp

Thưa hoàng đế hùng mạnh, trong một thành phố của Ba Tư giáp biên giới vương quốc của bệ hạ có hai anh em tên là Cassim và Ali Baba. Bố để lại một ít của cải, họ chia đều cho nhau, có vẻ tài sản bằng nhau nhưng tình cờ thành ra khác hẳn.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan