TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Khuyển thần Inugami (犬神)

Nói tới yêu quái Nhật Bản mà không nói tới Inugami thì đúng là một thiếu sót cực kì lớn. Inugami là một dạng quỷ nô (hay linh hồn giữ nhà) được tin là xuất hiện rộng rãi tại Kyushu, Shikoku và nhiều nơi ở phía Tây Nhật Bản

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan