TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyện ông lão đánh cá và con cá vàng là một sử thi của Aleksandr Sergeyevich Pushkin (Nga) viết vào mùa thu năm 1833.


Câu chuyện kể về một ông lão đánh cá bắt được một con cá vàng, nhưng con cá xin ông thả tự do cho nó, đổi lại, nó sẽ thực hiện bất kỳ điều ước nào của ông.


Câu chuyện này được cho là tương tự với Ông lão đánh cá và mụ vợ của anh em nhà Grimm.

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Chuyện mới