TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Mã Lương từ bé đã thích vẽ, cậu đi kiếm củi hay đi vào rừng sâu, rảnh lúc nào là bẻ cây làm bút để tập vẽ đến đó. Nhờ đó mà Mã Lương dần tài năng hội họa hơn người. Cậu bé Thân được ông Bụt tặng cho một chiếc bút thần kỳ có thể vẽ ra mọi thứ. Tuy bị những kẻ tham lam nhiều lần gây khó dễ, nhưng nhờ  tấm lòng tốt bụng và tài năng của mình, cậu bé đã vượt qua khó khăn và giúp đỡ được rất nhiều người.

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Chuyện mới