TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyện cổ tích dân gian "cây tre trăm đốt" là một câu truyện văn học truyền khẩu truyền thống Việt Nam. Câu chuyện được đưa các tuyển tập những câu chuyện Việt Nam và được xem là một trong số những câu chuyện cổ tích nổi bật nhất cùng với truyện Tấm Cám, thánh gióng...

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Chuyện mới