TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Khi xưa ở Thanh Hóa, có một người phú hộ tên là Nguyễn Đình Phương. Nhà ông có vườn cau ao cá, lại có chừng dăm ba chục mẫu ruộng tốt, hằng năm thu hoạch chất đầy kho lẫm.

Bình luận hoặc góp ý về nội dung

Tìm kiếm


Chuyện mới