TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Suy bụng ta ra bụng người

Có con quạ tha được xác một con chuột thối về ngồi trên cây rỉa mồi. Diều hâu từ trên cao ngó thấy liền hạ cánh xuống bảo:

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan