TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Ông Thiện và ông Ác

Nhiều người thắc mắc chùa là nơi hướng dẫn Phật tử trở về con đường lành, thờ Ông thiện đủ rồi, tại sao lại thờ Ông ác?

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan