TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần thoại ông Trời

Ông trời, vị vua tối cao của bầu trời, là chủ của Thiên đình, là người kiến tạo nên vạn vật.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan