TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Truyền thuyết bà Poh Nagar - Thiên Y A Na hay bà mẹ xứ sở

Truyền thuyết bà Poh Nagar - Thiên Y A Na hay Bà mẹ xứ sở

Hóa thân nữ thần ong Bhramari của nữ thần Parvati

Bhramari là một nữ thần Hindu. Đây là một hóa thân của Nữ thần Parvati. Bhramari có nghĩa là "Nữ thần của ong" hay "Nữ thần của ong đen".

2 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan