TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Thần thoại Tứ phủ Ông Hoàng trong đạo mẫu Việt Nam

Tứ phủ Ông Hoàng hay Tứ phủ Thánh Hoàng là các Ông Hoàng trong đạo Mẫu còn được dân gian gọi là Thập vị Ông Hoàng mà ta hay thấy tọa dưới hàng Chầu Bà và Ngũ Vị Tôn Quan trên ban thờ Tứ phủ.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan