TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Nước dơ lấy máu mà rửa

Vua Duy Tân tuy ở ngôi không lâu nhưng lòng yêu nước của ông và lí tưởng đại diện cho dân tộc bị dang dở

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan