TruyệnXưaTíchCũ.cOm

Cho tôi một vé về với tuổi thơ.

Những ông bồ tát địa tạng

Ngày xưa, ở một làng nọ, có hai vợ chồng nghèo. Ngày ngày, ông lão đan nón rồi mang xuống phố bán đổi gạo, đổi tương.

1 mục

Tìm kiếm


Danh mục

 

Chủ đề hay cũng liên quan